Wyróżniony wpis

Okres Zwykły w Kościele

Obecnie w Kościele trwa liturgiczny okres zwykły. Dzieli się on na 34 tygodnie w których centralną cześcią jest zawsze niedzielna Msza Święta. W tym czasie Kościół wspomina wydarzenia z życia Pana Jezusa oraz wspomina świętych. Kolor szat liturgiczy jest zielony smbolizujący nadzieję i życie.

4 sierpnia – Św. Jan Maria Vianney – patron proboszczów

Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów i spowiedników. Gdy obejmował parafie w Ars na Msze św. przychodziło paru wiernych, a przez kolejne 41 lat jego posługi do kościoła przybywały tysiące.

Sypiał zaledwie po parę godzin dziennie na gołych deskach. Kiedy w 1824 r. otwarto w wiosce szkółkę, uczył w niej prawd wiary. Jadł nędznie i mało. Dla wszystkich był uprzejmy. Odwiedzał swoich parafian i rozmawiał z nimi.

Pusty kościółek zaczął się z wolna zapełniać w niedziele, a nawet w dni powszednie. Z każdym rokiem wzrastała liczba przystępujących do sakramentów. Święty Jan Maria Vinanney zasłynął przede wszystkim jako gorliwy spowiednik i  z czasem do parafii w Ars zaczęło przybywać tysiące wiernych, którzy chcieli się wyspowiadać.

Jan Maria Vianney do dziś jest patronem spowiedników – o czym wspomina ks. Ryszard Różycki– Kapłanom którzy posługują w konfesjonale przyświecają dwie postacie świętych, gorliwych spowiedników.  Święty Jan Maria Vianney, zwany męczennikiem konfesjonału, patron wszystkich proboszczów i patron spowiedników i dugi gorliwy święty spowiednik ojciec Pio. O gorliwości jednego i drugiego świadczą nie przeliczone tłumy, które chcą skorzystać z spowiedzi u nich, którzy przez ich posługę chcieli doświadczyć Bożego miłosierdzia. Jak wiemy nie byli to łatwi spowiednicy, byli bardzo gorliwi, ale też bardzo wymagający od siebie, ale też od penitentów, a wszystko po to, by doświadczyć Bożego miłosierdzia –powiedział ks. Ryszard Różycki, proboszcz parafii św. Kazimierza w Kartuzach.

W dziesiątym roku pasterzowania przybyło do Ars ok. 20 000 ludzi. W ostatnim roku swojego życia św.  Jan Maria Vianney miał przy konfesjonale ich ok. 80 000. Łącznie przez 41 lat jego posługi przez Ars przewinęło się około miliona ludzi.
za: https://www.radiomaryja.pl/kosciol/wspomnienie-sw-jana-marii-vianneya/
https://www.youtube.com/watch?v=B-p6Ama_ki4

Katolik wobec państwa – słowa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

27 maja 1984 roku na zakończenie Mszy świętej w intencji Ojczyzny bł. Ks. Jerzy Popiełuszko powiedział:
“Dziękuję wszystkim serdecznie, którzy uczestniczyli w naszej wspólnej modlitwie za Ojczyznę i tych, którzy dla Ojczyzny cierpią najbardziej. Zwłaszcza dziękuję braciom kapłanom. Niektórzy z nich przybyli z innych diecezji, aby wspólnie razem się modlić. Na napływające bardzo liczne pytania odnośnie pewnych spraw chcieliśmy odpowiedzieć na podstawie orędzia Episkopatu Polski z dnia 10 września 1946 roku: “Polak katolik wobec państwa i wyborów”.
Po pierwsze: Kościół ma prawo i obowiązek pouczania wiernych o ich prawach i obowiązkach wobec państwa.

Po drugie: Katolicy jako członkowie społeczności państwowej mają prawo wypowiadania swych przekonań politycznych.

Po trzecie: Katolicy nie mogą należeć do organizacji ani do partii, których zasady są sprzeczne z nauką chrześcijańską lub których czyny i działalność zmierzają do podważenia etyki chrześcijańskiej.

Po czwarte: Po władzę mogą sięgać tylko ludzie moralni, to znaczy tacy, którzy rozumieją istotę dobra wspólnego obywateli.

Po piąte: Kościół nie wdaje się w partyjno-polityczne dyskusje, tylko podaje zasady moralno-religijne, według których katolicy samo powinni wyrobić swoje sumienie wyborcze.

Po szóste: Katolicy mogą głosować tylko na takie osoby, listy i programy wyborcze, które nie sprzeciwiają się katolickiej nauce i moralności.

Po siódme: Katolicy nie mogą oddawać swoich głosów na kandydatów takich list, których programy albo metody rządzenia są wrogie zdrowemu rozsądkowi, dobru narodu i państwa, moralności chrześcijańskiej i światopoglądowi katolickiemu.

Po ósme: Katolicy głosując muszą być pewni, że zachowana będzie wolność religijna, że nauczyciele, młodzież i dzieci nie będą szykanowani za swoje przekonania religijne, że więźniowie polityczni będą zwolnienie, a wszyscy inni będą traktowani po ludzku, że szanowana będzie wolność osobista, a urząd kontroli prasy nie będzie ograniczał praw autorskich, że telewizja nie będzie nadawać programów niemoralnych i gorszących.

Po dziewiąte: Katolicy oraz wszyscy, którzy wierzą w Boga, nie mogą się dać niczym zastraszyć i powinni zdać sobie sprawę ze swojej siły duchowej.

[…]

Na czas trwania w męstwie i prawdzie przyjmijmy Boże błogosławieństwo”.

Cytat za:
(Ofiara spełniona. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz. 11

Cytat
Przypowieść o synu marnotrawnym wyraża w sposób prosty i dogłębny rzeczywistość nawrócenia. Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. W takim znaczeniu miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę konstytutywną Jego posłannictwa. Tak też rozumieli i tak urzeczywistniali miłosierdzie wszyscy Jego uczniowie i naśladowcy. Nie przestała ona nigdy objawiać się w ich sercach i czynach jako szczególnie twórczy sprawdzian tej miłości, która „nie daje się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża” (por. Rz 12, 21). Trzeba, ażeby to właściwe oblicze miłosierdzia było wciąż na nowo odsłaniane. Naszym czasom wydaje się ono — pomimo wszelkich uprzedzeń — szczególnie potrzebne.
Komentarz
Papież wskazuje na właściwe rozumienie miłosierdzia jako głównej siły napędowej chrześcijan.

XIV Niedziela Zwykła – wprowadzenie w Liturgię dnia

1. czytanie (Za 9, 9-10)
Król pokoju
Psalm (Ps 145 (144)
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Albo: Alleluja

2. czytanie (Rz 8, 9. 11-13)
Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli
Aklamacja (Por. Mt 11, 25)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mt 11, 25-30)
Jezus cichy i pokornego serca

Ewangelia (Mt 11, 25-30)

Jezus cichy i pokornego serca

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, 
* w Nim tylko szukaj pociechy tam. 
* On Cię napoi Krwią swoich ran, 
* On Ojciec, Lekarz, Pan.