Ważne inforamcje Parafialne

Spowiedź od poniedziałku do piątku włącznie od godziny 17.30-18.00, w górnym kościele. Przed mszą, będzie możliwość przyjęcia Komunii Świętej dla tych, którzy nie zostaną na mszy.

WIELKI CZWARTEK: dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Transmisja online. Nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w „ciemnicy”.

WIELKI PIĄTEK: dzień śmierci Chrystusa na krzyżu.
Godz. 15.00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej, bez udziału wiernych. Uczestnictwo jedynie online.
Godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej. Transmisja online.
Nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim i adoracji.

WIELKA SOBOTA: dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie. Nie ma adoracji.
Nie ma poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. Czynimy to sami podczas modlitwy w rodzinnym gronie przed śniadaniem.

Godzina 20.00 Uroczysta liturgia Zmartwychwstania Pańskiego. Poświęcenie światła Paschalnej świecy i wody chrzcielnej. Na koniec błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Transmisja online.

NIEDZIELA WIELKANOCNA: dzień radości i spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.
Msze święte jak w każdą niedzielę, godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Transmisja online.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY: msze święte jak w każdą niedzielę. Transmisja online.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem, w kościele może podczas nabożeństw przebywać do 5 osób. Udostępniamy dla wiernych również kościół dolny. W nim równolegle odbywa się transmisja mszy świętych z górnego kościoła i jest możliwość przyjęcia Komunii Świętej. Prosimy Was o wielką wyrozumiałość i o respektowanie tych zarządzeń.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy osobistej i rodzinnej w te ważne i święte dla chrześcijan dni. Zapraszamy do łączenia się z Nami drogą internetową. Transmisje wszystkich nabożeństw odbywają się na stronie parafii i na Facebooku. Będą na bieżąco udostępniane.

Kancelaria parafialna czynna na telefon w poniedziałek i wtorek jedynie dla niecierpiących zwłoki spraw. Wszystkie inne kwestie (zamówienie intencji mszy świętych czy uregulowanie należności za nie) w zakrystii przed lub po mszach świętych.

W razie nagłej potrzeby wizyty u chorego, jesteśmy do dyspozycji przez cały czas.

W sprawie organizacji pogrzebów, prosimy kontaktować się z parafią drogą telefoniczną.

Na bieżąco będziemy Was informować o wszystkich zmianach.

Niech ten Wielki Tydzień, pomimo wszystkich trudności, będzie dla nas wszystkich czasem modlitwy, skupienia i ożywienia naszej wiary. Chociaż wymiar zewnętrzny tegorocznej Wielkanocy będzie zupełnie inny, to treści pozostają niezmienne: Chrystus umarł i zmartwychwstał.

Niech ta pewność, że On żyje i jest z Nami, umacnia Was w tych trudnych chwilach!

Jesteśmy z Wami. Pamiętamy o Was. Modlimy się za Was. Czekamy na Was! Tęsknimy

Niedziela Palmowa (Niedzela Męki Pańskiej)

Niedziela Palmowa w Tradycji Kościoła ma podwójny charakter: raodosny związany z triumfalnym wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy oraz pasyjny, bowiem w Liturgii czytamy opis Męki Pańskiej. Podwójny charakter tego dnia chce podkreślić, że Jezus jako Król oddaje swoje życie za ludzi aby w ten sposób objawić ludzim prawdziwe Królowanie związane z miłością gotową do oddania życia za innych.

Ewangelia

(Mt 21, 1-11)
Wjazd Jezusa do Jerozolimy

1. czytanie (Iz 50, 4-7)
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu

Psalm (Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a))
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

2. czytanie (Flp 2, 6-11)
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Aklamacja (Por. Flp 2, 8-9)
Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia

(Mt 26, 14 – 27, 66)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa

Tłum. Pater, si non potest hic calix transire, nisi bibam illum: fiat voluntas tua.
Ojcze, jeżeli ten kielich nie może mnie minąć, ale mam go wypić: niech się dzieje wola Twoja

Modlitwa w godzinie odejścia do Domu Ojca Św. Jana Pawła II 21.37

AKT ZAWIERZENIA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”