Wyróżniony wpis

14 września Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Na ikonie święty Makary, biskup Jerozolimy, unosi ponad sobą najcenniejszą relikwię: odnaleziony w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej przez świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna I Wielkiego, Chrystusowy krzyż, prezentując go zebranym tłumom. Owa święta, zanim krzyż odkryto, nakazała zburzyć wzniesioną na miejscu Golgoty pogańską świątynię Wenery. Czy w moim sercu chętnie wznoszę „pogańskie miejsca kultu”, łamiąc pierwsze przykazanie Dekalogu? Jeśli tak, to dlaczego owe „miejsca kultu” są dla mnie bardziej atrakcyjne od Chrystusowego krzyża? Czy jestem w stanie zburzyć te „pogańskie świątynie” i w centrum swego serca wznieść Chrystusowy krzyż?
autor: Justyna Sprutta
cytat za https://deon.pl/wiara/duchowosc/stan-pod-krzyzem-medytacja-nad-ikona-podwyzszenia-krzyza-swietego,561417

Wyróżniony wpis

Okres Zwykły w Kościele

Obecnie w Kościele trwa liturgiczny okres zwykły. Dzieli się on na 34 tygodnie w których centralną cześcią jest zawsze niedzielna Msza Święta. W tym czasie Kościół wspomina wydarzenia z życia Pana Jezusa oraz wspomina świętych. Kolor szat liturgiczy jest zielony smbolizujący nadzieję i życie.

Matka Boża Częstochowska – 26 sierpień

Papież Pius X w 1904 r. zatwierdził dla Jasnej Góry i całej ówczesnej diecezji włocławskiej uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Papieskie decyzje są nie tylko owocem zabiegów o ustanowienie liturgicznego święta ku czci Maryi – są też wskazaniem na wiarę polskiego narodu. Celebracja liturgii tego dnia przypomina o „wielkich rzeczach”, które Bóg uczynił dla nas przez wstawiennictwo Matki Bożej.
Także dzisiaj Jasna Góra jest istotną częścią polskiej pobożności maryjnej. Jest to miejsce uprzywilejowane wśród wszystkich innych miejsc pielgrzymkowych naszej ojczyzny. Jest świadectwem wielowiekowej więzi Polaków z jasnogórskim wizerunkiem Bożej Rodzicielki
cytat za https://www.niedziela.pl/artykul/144350/nd/Ta-co-Jasnej-broni-Czestochowy

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest przedmiotem dogmatu Kościoła katolickiego, ogłoszonego przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg). Dogmat ten stwierdza, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Definicja dogmatyczna nie rozstrzyga jednak kwestii samej śmierci Maryi. Tu teologowie dzielą się na uznających jej ziemską śmierć (tzw. mortaliści) oraz ich przeciwników (tzw. immortaliści).
Wniebowzięcie NMP jest w Kościele katolickim świętem nakazanym

(cyt. za https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowzięcie_Najświętszej_Maryi_Panny)