Szkoła Nowej Ewangelizacji

unnamedNa nasze spotkania zapraszamy w każdy czwartek godz. 19.00 Wejście obok figury Jezusa od ul. Słowackiego.

Parafialna Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jana Chrzciciela powstała przy parafii Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w 2011 roku. Wspólnota została założona w wyniku kursów ewangelizacyjnych SESA (Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja) prowadzonych przez Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea oraz Gliwicką
i Bytomską Szkołę Nowej Ewangelizacji, które od wielu lat działają
w  programie SESA.

SNE św. Jana Chrzciciela obecnie liczy ok. 50 członków, a jej moderatorem jest ks. Jakub Raczyński – odpowiedzialny za dzieło NE w rejonie częstochowskim. Liderem wspólnoty jest Mariusz Janoska, a animatorami: Grzegorz Sanocki, Emilia Stencel, Tomasz Moroń, Mariusz Janoska. W ramach wspólnoty rozwijają się diakonie: muzyczna, wstawiennicza oraz miłosierdzia.

Naszym celem jest formacja ewangelizatorów i formatorów ewangelizatorów tak, aby każdy katolik potrafił w prosty i praktyczny sposób przekazywać Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Ten cel realizujemy w programie systematycznej formacji, składającym się z kilkudziesięciu teoretyczno-praktycznych kursów. Chcąc służyć wszystkim ruchom i grupom w Kościele,  nie utożsamiamy się z żadnym ruchem.

Nowy zapał wynika bowiem z osobistego doświadczenia spotkania z żyjącym Jezusem. Owocem głębokiej relacji z Chrystusem staje się pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny innym. Nowa metoda to głoszenie kerygmatu, czyli najbardziej podstawowych prawd wiary wspólnych wszystkim chrześcijanom. To biblijna prawda o wielkiej miłości Boga, o grzechu człowieka, odkupieniu w Jezusie. O nawróceniu, mocy Ducha Świętego oraz wspólnocie Kościoła. Różne sposoby przekazu Ewangelii mają służyć przedstawianiu Ewangelii w sposób jasny i zrozumiały dla każdego odbiorcy.

Członkowie SNE św. Jana Chrzciciela biorą udział w licznych przedsięwzięciach ewangelizacyjnych. Posługiwali oni już w wielu kursach ewangelizacyjnych prowadzonych w parafii oraz poza nią. W ramach ewangelizacji od drzwi do drzwi odwiedzili ponad 1500 mieszkań w naszej parafii.

SNE tworzą ludzie w różnych wieku (od 16 roku życia wzwyż). Najważniejsze dla nas jest pragnienie ewangelizowania i formowania się jako „uczeń w szkole Jezusa”

Pragniemy jak św. Jan Chrzciciel, wskazywać na Jezusa, naszego Zbawiciela i Pana, nie zapominając o własnym wzroście. Formując się w duchu Nowej Ewangelizacji, zdobywamy mentalność ewangelizacyjną zgodnie z wizją SESA, która oparta jest na trzech ściśle powiązanych ze sobą wymiarach

Przechwytywanie123źródło: Projekt Pastoralny SESA