Okres Zwykły

Okres Zwykły – trwa w roku kościelnym 33 lub 34 tygodnie. Jest to zatem najdłuższy okres liturgiczny. Ukazuje misterium Chrystusa w całej jego pełni, a nie tylko w jakimś jednym wybranym aspekcie, jak to ma miejsce w liturgii pozostałych okresów. Okres zwykły jest bardzo mocno ukierunkowany na osobę Jezusa Chrystusa.