39 Rocznica Święceń Kapłańskich Ks. Proboszcza

W sobotę 10 czerwca wraz z kolegami rocznikowymi swoją 39 rocznicę święceń świętował nasz proboszcz parafi Ks. prał. dr Zdzisław Wójcik.
Święcenia kapłańskie ks. proboszcz przyjął 10 czerwca 1984 r.