9 dzień Kolędy Parafialnej

Bożego błogosławieństwa na nowy rok 2022 mieszkańcom ulicy
Sobieskiego numery od 19, 19a, 48, 52, 56/64, 76/78, Stare budownictwo