2 Niedziela Wielkiego Postu

W II niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Jak każdego roku, tak i teraz polecamy ich Bogu w modlitwie. Jest ona wyrazem wiary, że misje nie są dziełem ludzkim, ale są zakorzenione w Bogu i z Niego czerpią swą moc.