OAZA

 

HISTORIAfoska

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia zaczął się rozwijać w Polsce Ruch Światło-Życie, którego twórcą i żarliwym propagatorem był
ks. Franciszek Blachnicki. W parafii NMP Zwycięskiej w Częstochowie spotkania formacyjne z młodzieżą rozpoczęły się w latach 1974-1975. Ale jest to wspólnota, która gromadzi także dzieci i dorosłych (Domowy Kościół). Spotkania oazowe odbywają się w małych grupkach formujących do kolejnych stopni. Każdy stopień poprzedzają rekolekcje wakacyjne.

Pod pojęciem „oaza” kryje się przede wszystkim definicja terenu o bujnej roślinności na obszarze pustyń i półpustyń, Członkowie Ruchu Światło-Życie chcą zmienić swoje pustynne, nie posiadające sensu życie, w życie NOWE. Czerpią zatem ze Źródła Wody Żywej, którym jest JEZUS.

Szukasz grupy dobrych i sprawdzonych przyjaciół? Dobrze i pożytecznie spędzonego czasu? Modlitwy i możliwości pogłębiania swojej wiary? Radości w sercu i dobrej zabawy?
OAZA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

W naszej parafii w co drugi piątek miesiąca o godz. 19.00 odbywają się spotkania Oazy Dorosłych. Animatorami są państwo Katarzyna i Tadeusz Mączyńscy.
Spotkania są otwarte dla wszystkich chętnych osób dorosłych.

«Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia».

STRONA WWW RUCHU ŚWIATŁO ŻYCIE ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ