Ministranci

Ministrant Ministranci– to członek Ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła”.

Powyższe słowa bardzo trafnie i skrótowo określają „ministranta” – kim jest
i jakie pełni funkcję w Mistycznym Ciele Chrystusa, czyli w Kościele.
Jak każdy chrześcijanin uczestniczy w kapłaństwie powszechnym, a co za tym idzie, ma obowiązek oddawania Bogu czci: modląc się, uczestnicząc
w nabożeństwach, szanując Boże Imię, przestrzegając Bożych prawd i nakazów.

Wstępując jednak w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza pragnie to chrześcijańskie powołanie realizować w sposób głębszy, radykalniejszy.
Przecież po kapłanie stoi najbliżej Chrystusowego ołtarza. Jest niejako na wyciągniecie ręki największych tajemnic i świętości. Z jednej strony jest to wielkie wyróżnienie, ale z drugiej wielka odpowiedzialność i wielkie zadanie. Albowiem bycie ministrantem zobowiązuje do stawania się uczniem Chrystusa nie tylko w kościele podczas nabożeństw liturgicznych, ale również,
a nawet przede wszystkim poza murami świątyni.

W naszej parafii jest ponad 30 ministrantów. Podzieleni są na grupy: kandydaci, choraliści, ministranci światła, ministranci ołtarza, ministranci księgi
i oczywiście lektorzy. Na swoich spotkaniach pod okiem księdza opiekuna formują swojego ducha, swoją osobowość, a nade wszystko tożsamość chrześcijanina. Na spotkaniach panuje radosna atmosfera, jest wiele zabaw, żartów. Między ministrantami zawiązuje się nić koleżeństwa i przyjaźni.
Ponadto na ministrantów za piękną posługę i sumienne wywiązywanie się
z obowiązków czeka wiele atrakcji: filmy na dużym ekranie; wyjazdy; gra
w kręgle, w darta; wyjścia na halę sportową, smakołyki itd.

Ogarnijmy naszych chłopców modlitwą. Niech będą porządni, dobrze wychowani, a swoją ministrancką posługę wypełniają prawidłowo, pięknie, gorliwie o czym przypomniał Pius XII w encyklice „Mediator Dei”.

Króluj nam Chryste !!!