Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Niedziela Chrystusa Króla to święto patronalne Akcji Katolickiej. Czym jest to stowarzyszenie?

Powstanie AKainicjował Pius X, który nakreślił program ruchu w encyklice „Il fermo proposito” z 1905 roku. Papież od początku pontyfikatu podkreślał potrzebę współpracy duchowieństwa i świeckich, którzy wspólnie przeciwstawią się szerzącej cywilizacji antychrześcijańskiej. Jednak struktury organizacyjne Akcji Katolickiej zaczęły się tworzyć dopiero za pontyfikatu Piusa XI, który w encyklice „Urbis arcano Dei” z 1922 roku określił definicję oraz zadania stowarzyszenia.

W 1930 roku Pius XI zatwierdził statut polskiej Akcji Katolickiej, w którym znalazł się również zapis, że święto patronalne stowarzyszenia będzie obchodzone w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. (stacja 7.pl)