Akcja Katolicka

akcjakatolicka3

 

Oddział Akcji Katolickiej przy parafii NMP Zwycięskiej w Częstochowie

Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych Akcją Katolicką nastąpiło 21 IX 1995 r. Inicjatorem zorganizowania spotkania był ks. Kazimierz Zalewski. Mianowano  32 członków. Pierwszym prezesem został  Antoni Duda.

 Celem Akcji Katolickiej jest współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji kościoła.

 Obecnie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 26 członków.

Asystentem kościelnym jest ks. proboszcz Zdzisław Wójcik.

Spotykamy się w każdy III czwartek miesiąca rozpoczynając Mszą Św. w intencji członków i sympatyków Akcji Katolickiej. Następnie spotykamy się w salce na spotkaniach formacyjnych i biblijnych.

Działalność Akcji Katolickiej na terenie Parafii jest bardzo szeroka, obejmuje m.in.

  • Ø stałą formację wszystkich członków w III czwartek m-ca
  • Ø spotkania biblijne dla wszystkich parafian w IV środę m-ca
  • Ø włączanie się w życie liturgiczne parafii
  • Ø organizowanie pielgrzymek
  • Ø prowadzenie  punktu charytatywnego
  • Ø organizacja festynów
  • Ø spotkania opłatkowe i wielkanocne
  • Ø organizowanie wieczoru patriotycznego
  • Ø prowadzenie 3 róż różańcowych
  • Ø współpraca z innymi grupami

Każde dzieło skierowane do człowieka potrzebuje aktywnych ludzi, którzy swój czas umieją dzielić dla dobra wspólnoty.

Każdy człowiek potrafi coś dać- dobro, które się mnoży tylko wówczas kiedy jest dzielone. Struktury Akcji Katolickiej są gotowe. Potrzeba tylko twojego w nich zaangażowania.

  Zapraszamy —  dołącz, byś kiedy nie żałował, że przespałeś życie

 

akcja_spotkanie