Niedziela Słowa Bożego 2023

Papież ustanowił Niedzielę Słowa Bożego 30 września 2019 r. we wspomnienie liturgiczne i 1600. rocznicę śmieci św. Hieronima – pierwszego tłumacza Pisma Świętego na łacinę. Ojciec święty dokonał tego poprzez list apostolski w formie motu proprio „Aperuit illis”, w którym napisał, że Niedziela Słowa Bożego ma przyczynić się do tego, by „wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Niekiedy mamy trudności w przyswajaniu treści biblijnych.
Ks Korona