Posypmy głowę popiołem na znak pokuty i nawrócenia

DZIŚ i PRZEZ CAŁY CZAS WIELKIEGO POSTU OD 15.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE
W EWANGELIĘ

PROCHEM JESTEŚ I W PROCH
SIĘ OBRÓCISZ