Intencje Mszalne

INTENCJE MSZALNE

Parafia NMP Zwycięskiej w Częstochowie – (24.06.2024 – 30.06.2024)
PONIEDZIAŁEK – 24. 06. 2024 – Uroczystość Św. Jana Chrzciciela
07.00 1. + Wanda Olszowy – od męża i córki z rodziną
2. + Jan Kowalczyk (2 r. śm.) – od żony z dziećmi
09.00 + Stefania i Jan Maligłówka, Henryk i Zofia oraz Józef i Zofia Maligłówka,

Sławomira Maligłówka i Jan Knap
18.00 1. + Jan Pietrasik, Zofia i Józef Michoniowie
2. + Anna i Józef Kowalczyk, Teofila Orzechowska
WTOREK – 25. 06. 2024
07.00 1. + Jerzy Czernecki – od chrześniaka Andrzeja
2. + Janina i Michał Góral, Zdzisław i Jan Marzec, Żaneta Małek, Aneta
Biela, Stanisław Pigulski

18.00 1. + Barbara Zielińska – od córki Małgorzaty z rodziną
2. + Józefa Rezmer – od rodziny Bogdałów
ŚRODA – 26. 06. 2024

07.00 1. Msza św. dziękczynna za udane studia z prośbą o dobry wybór

specjalizacji dla Jana, Cypriana i Natalii – od cioci
2. + Jerzy Czernecki – od chrześniaka Andrzeja
3. + Barbara Bajor – od sąsiadów z klatki pierwszej
18.00 Msza św. z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK – 27. 06. 2024

07.00 1. + Władysław Chrzuszcz – od chrześniaka Zbigniewa z rodziną
2. + Barbara Bajor – od sąsiadów z klatki pierwszej
18.00 1. + Eugeniusz Mika – od żony i córek
2. + Władysława, Edward, Adam Chmielarscy, Maria i Józef Bzowscy,
Helena Skorek

PIĄTEK – 28. 06. 2024
07.00 1. + Barbara Bajor – od sąsiadów z klatki pierwszej
2. + Zofia Balińska – od Żywego Różańca
18.00 1. + Kazimierz Jarzębski – od Haliny Pełki z rodziną
2. + Władysława Koźmin – od rodziny Janich
SOBOTA – 29. 06. 2024 – Uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła
07.00 1. O Boże bł., zdrowie, dary Ducha św. dla Piotra i Krzysztofa
2. + Barbara Bajor – od Żywego Różańca
09.00 + Zdzisław Szymczak – od rodziny Gąsiorów
18.00 + Marian, Danuta, Piotr Kapela, zmarli z rodz. Gawrychów i Kapeli

NIEDZIELA – 30. 06. 2024
07.30 + Władysław Zapała (3 r. śm.) – od żony
09.00 + Jadwiga i Bronisław Brodka i zmarli z rodziny
10.30 1. + Kazimierz, Marian i Waldemar Skarubowicz
2. + Helena i Władysław Daleccy, Anna i Zdzisław Moneta, Władysław
Chmielarz

12.00 + Sławomir, Anna i Wincenty Domalewscy, Aleksander Stępień i

Władysław

18.00 + Stefan Malicki (18 r. śm.) – od żony