1 Niedziela Adwentu

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Adwent w Parafii
1. Msza Święta Roratnia codziennie rano o godz. 7.00
2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w dolnym Kościele
codziennie po Mszy Świętej Roratniej o 7.30 do 17.45
3. Możliwość codziennej Spowiedzi przed każdą Mszą Świętą