Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakramentu chrztu udzielamy w drugą lub czwartą niedzielę miesiąca. Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które prowadzą życie zgodne z Nauką Kościoła. Osoby spoza parafii powinny dostarczyć zaświadczenie od proboszcza swojej parafii.

W środę przed II niedzielą miesiąca rodzice dziecka i rodzice chrzestni uczestniczą w katechezie chrzcielnej o godz. 19.00 w sali obok kancelarii.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia chrztu dziecka:

  • akt urodzenia dziecka;
  • dowód osobisty rodzica;
  • akt ślubu kościelnego rodziców;
  • dane personalne rodziców chrzestnych: imię , nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  • dowód osobisty;
  • świadectwo chrztu i bierzmowania;
  • świadectwo maturalne z odnotowaną religią;
  • zaświadczenie z USC (w przypadku ślubu konkordatowego)