Historia

Rys Historyczny Parafii NMP Zwycięskiej w Częstochowie

Parafię erygował 7.05.1957 r. biskup Zdzisław Goliński wydzielając jej teren z parafii św. Rodziny. Pierwszym jej administratorem i organizatorem był ks. Franciszek Musiel, późniejszy biskup pomocniczy. Funkcje kościoła parafialnego pełniła w pierwszych dwóch latach kaplica domu zakonnego Sióstr Pallotynek przy ul. Słowackiego 17, a następnie kaplica na sąsiedniej działce powstała po adaptacji budynku gospodarczego. W niej też odbywała się katechizacja licznej rzeszy dzieci i młodzieży prężnie rozrastającego się osiedla „Trzech Wieszczy” . Stosunkowo szybko dane pozwolenie na budowę kościoła zostało wkrótce uznane za niebyłe. Dopiero 3.07.1975 r. drugi proboszcz ks. Włodzimierz Rataj mógł rozpocząć budowę okazałej świątyni według projektu arch. Antoniego Mazura. Aktu wmurowania w ściany wznoszonej świątyni kamienia węgielnego z grobu św. Piotra dokonał biskup Stefan Bareła 31.05.1977 r. W 1984 r. oddany został do użytku kościół dolny, natomiast w górnym jeszcze niewykończonym pierwsza Msza św. (pasterka) została odprawiona w 1988 r. przy dużym zaangażowaniu administratora ks. Jana Marczewskiego. Dokończenia budowy świątyni, pełnego jej wyposażenia i urządzenia podjął się w latach 1995–2000 kolejny proboszcz ks. Kazimierz Zalewski. Kościół ten został uroczyście poświęcony (konsekrowany) przez arcybiskupa Stanisława Nowaka 07.10.2002 r. Obecnie są prowadzone bieżące prace konserwacyjne kościoła.

 

Książka z historią parafii w wersji pdf do pobrania.

Wstęp

Wykaz skrótów

Powstanie, zmiany i przynależność dekanalna

Duchowieństwo Parafii

Parafia NMP

Działalność społeczna

Organy kościoła

Historia wystroju

Świadectwo

Moje wspomnienia