Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

popieluszko2i-214x300Święci są wśród nas.

19. października przypada liturgiczne wspomnienia męczennika, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. W Warszawie od rana trwały uroczystości, których ważnym punktem była eucharystia sprawowana pod przewodnictwem bpa Michała Janochy. Zaczynając kazanie bp. Michał Janocha zapytał zebranych, czy w dzisiejszej wolnej Polsce są ludźmi wolnymi? Od nienawiści, alkoholu, narkotyków, pornografii… Czy wypełniają testament ks. Jerzego? A w testamencie tym jest mowa o godności rodziny, wolnej niedzieli, umiłowaniu ojczyzny, o godności ludzkiej pracy. Tymczasem – jak podkreślił duchowny – w wolnej Polsce rozpada się niemal co drugie małżeństwo, niedziele często świętuje się w świątyniach masowej konsumpcji, tysiące młodych Polaków emigruje, ludzie pracują za grosze od rana do nocy, często wykorzystywani przez nieuczciwych pracodawców.

– Walczyliśmy razem z tobą, księże Jerzy o wolność Kościoła
i wyznania wiary w przestrzeni publicznej, a dziś w tej przestrzeni
w imię wolności często walczy się z Kościołem i wiarą (…). Walczyłeś o prawa ludzkie, zagrożone ideologią ze Wschodu, ale czy umiemy się bronić przed dyktaturą relatywizmu, przed ideologią
z Zachodu? Uczyłeś nas, jak żyć prawdą w świecie prymitywnego kłamstwa, a jak żyć w świecie sprymitywizowanej prawdy? Jak żyć
w świecie kłamstwa bardziej wyrafinowanego, które miesza się
z półprawdą, a nawet z samą prawdą? – mówił bp. Janocha, podkreślając, że dla ks. Jerzego Popiełuszki ważne było „nazywanie rzeczy po imieniu”, oddzielenie dobra od zła.

Biskup podkreślił, że u podstaw głównych haseł cywilizacji śmierci, jakimi są: aborcja, antykoncepcja i eutanazja, leżą zagrożenia bardziej „subtelne”: aborcja duchowa, antykoncepcja intelektualna, eutanazja sumienia. Przypomniał fragment ostatniego kazania wygłoszonego przez ks. Jerzego 19 października 1984 r. w kościele w Bydgoszczy, który można traktować jako testament umęczonego kapłana.

– Trudne zadanie, panie prezydencie, drodzy biskupi, kapłani, trudne zadanie dla nowego rządu i dla nas wszystkich tu obecnych, dla wszystkich katolików i ludzi dobrej woli. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj – zwrócił się do zebranych bp. Janocha, cytując fragment Listu do Rzymian: „W ucisku bądźcie cierpliwi,
w modlitwie – wytrwali!(…) Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nikomu złem za złe nie odpłacajcie”.

– To jest twój testament, księże Jerzy. To jest Nowy Testament. Wciąż nowy…. – zakończył kaznodzieja.

W tym dniu naszej wspólnocie parafialnej w ramach nabożeństwa  różańcowego towarzyszyły rozważania ks. Jerzego do tajemnic radosnych. Na koniec nabożeństwa każdy miał możliwość ucałowania relikwii bł. Ks. Jerzego. Wierząc w świętych obcowanie oddajemy intencje nas i naszej parafii ks. Jerzemu i czekamy na jego kanonizację.