Odpust Parafialny

Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej to wyraz wdzięczności dla Najświętszej Bożej Rodzicielki za opiekę za pośrednictwem modlitwy różańcowej. Święto to zostało ustanowione i wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa V, aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad przeważającą flotą turecką pod Lepanto 7 października
w 1571 roku. Odniesione zwycięstwo obroniło wówczas Europę przed inwazją Islamu. Cała chrześcijańska Europa trwała wtedy na modlitwie wraz z Maryją, odmawiając różaniec. 17 marca 1572 roku z wdzięczności za odniesione zwycięstwo, papież Pius V ogłosił „Święto zwycięstwa Maryi dziewicy”
i nakazał obchodzić je 7 października. Rok później papież Grzegorz XIII polecił obchodzić je pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w pierwszą niedzielę października. Do rozwoju tego święta przyczynił się bardzo papież Pius X, który w 1913 roku przeniósł je z niedzieli październikowej na dzień
7 października.

To liturgiczne wspomnienie jest w naszej parafii uroczystością odpustową. Istotą odpustu jest łaska, jaką w tym dniu można uzyskać. Jest nią odpuszczenie wszystkich kar doczesnych za popełnione przez siebie grzechy do chwili uzyskania takiego odpustu. Warunkiem uzyskania takiej łaski jest odmówienie  w kościele odpustowym modlitw: Ojcze nasz, Wierzę i dowolnej modlitwy
w intencjach Ojca Świętego oraz wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Na mocy tej łaski darowane nam zostają te kary, które  musielibyśmy odpokutować albo w tym, albo w przyszłym życiu, w czyśćcu. W tym kontekście istotnym elementem odpustowego świętowania jest uczestniczenie w pełni,
z przyjęciem komunii świętej, we Mszy w dniu odpustu w kościele parafialnym. Najważniejsza Msza w dzień odpustu nazywa się sumą i jest połączona
z procesją eucharystyczną wokół kościoła w której wielbimy Boga obecnego wśród nas pod postacią chleba.

W tym roku sumę odpustową odprawił i wygłosił słowo Dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie Ks. Dr hab. Marian Duda. Zarówno msza św. jak i różaniec przed Jezusem
w Najświętszym Sakramencie ofiarowane były w intencji wszystkich parafian. Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystościach odpustowych