Nauczanie Św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis dzień 5

Rozdział II Encykliki : Tajemnica Odkupienia
Cytat
11. „…okazywać światu Chrystusa, pomagać każdemu człowiekowi, aby odnalazł siebie w Nim, pomagać współczesnemu pokoleniu naszych braci i sióstr, ludom, narodom, ustrojom, ludzkości, krajom, które znajdują się dopiero na drodze rozwoju i krajom „przerostu”, wszystkim — poznawać „niezgłębione bogactwo Chrystusa” (Ef 3, 8), bo ono jest dla każdego człowieka. Ono jest dobrem każdego człowieka”.
Komentarz
Św. Jan Paweł II wskazuje na naglącą potrzebę głoszenia Chrystusa światu jest to uczestniczenie w misji samego Zbawiciela. Wskazuje jednak, że w tej misji mają brać udział wszyscy chrześcijanie w jedności bo zadanie głoszenia Chrystsa jest ważniejsze niż wzajemne podziały
Działanie
Pojednaj się dziś z twoim bliźnim lub chociaż spróbuj to uczynić w imię Jezusa