Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis dzień 6

Rozdział II Encykliki : Tajemnica Odkupienia
Cytat
12. Chrystus przeto również i dziś, po dwóch tysiącach lat, staje wśród nas jako Ten, który przynosi człowiekowi wolność opartą na prawdzie, który człowieka wyzwala od tego, co tę wolność ogranicza, pomniejsza, łamie u samego niejako korzenia, w duszy człowieka, w jego sercu, w jego sumieniu
Komentarz
Głoszenie Chrystusa ma prowadzić ludzi do zbawienia i wolności. Ta wolność związana jest z prawdą o człowieku. W niej dopiero odzyskuje on prawdzią wolność. Wszystko co odrywa nas od Chrystusa i Jego nauki pod pozorem wolności – nigdy nią nie jest.
Działanie
Stane w prawdzie przed Bogiem wierząc, że On da mi wolność