Nauczanie Św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis dzień 4

Rozdział II Encykliki : Tajemnica Odkupienia
Cytat
10. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.
Komentarz
Dzięki doświadczeniu miłości od Boga człowiek może zrozumieć siebie w pełni. Papież wskazuje też dalej, że to doświadczenie winno budzić w nas zdumienie nad naszą godnością jako oosby i nad wielkością Tajemnicy Odkupienia, bo oto człowiek grzeszny słaby otrzymuje od Boga nowe życie!
Działanie
Spojrze dziś przez chwile na Krzyż Jezusa i zobacze w Nim wielką wartość mojej osoby i wartość drugiego człowieka za którego On oddal swoje życie