Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 9

Cytat
15 Rozwój techniki oraz naznaczony panowaniem techniki rozwój cywilizacji współczesnej domaga się proporcjonalnego rozwoju moralności i etyki. Tymczasem ten drugi zdaje się, niestety, wciąż pozostawać w tyle.(..) Pytanie jednak, które uporczywie powraca, dotyczy tego co najistotniejsze: czy człowiek jako człowiek w kontekście tego postępu staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej otwarty na drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, dla słabszych, bardziej gotowy świadczyć i nieść pomoc wszystkim?
Komentarz
Św. Jan Paweł II ukazuje nam człowieka także w świetle jego zdolności panowania nad światem, który otrzymał od Stwórcy. Wraża się on w zdolności do tworzenia i rozwoju techniki. Papież dostrzega ludzki lęk aby dzieła jego rąk nie obróciły się przecwiko niemu, ale też pyta czy wraz z rozwojem techniki, przemysłu, gospodarki rozwija się sam człowiek czy wzrasta jego człowieczeństwo i duchowość czy dojrzewa moralnie.
Działanie
Do jakich działań używam mojej komórki komputera internetu czy służą one zawsze mojemu dobru i dobru innych? Co mogę zrobić aby lepiej ich używać?