Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 8

Cytat
14. Ten człowiek jest drogą Kościoła — drogą, która prowadzi niejako u podstawy tych wszystkich dróg, jakimi Kościół kroczyć powinien, ponieważ człowiek — każdy bez wyjątku — został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem — każdym bez wyjątku — Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony, nawet gdyby człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy: „Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu”
Komentarz
Zadaniem Kościoła jest troska o człowieka w całej jego ludzkiej kondycji mimo jego słabości i grzechu. Właśnie przez wartość każdej osoby jako zawsze wyjątkowej i chcianej przez Boga Kościoł nigdy nie może zrezygnować z żadnego człowieka.
Działanie
Przypomne sobie osoby które już z góry skreśliłem lub nie dawałem im żadnej szansy na poprawę i w świetle Krzyża polece je jeszcze raz Bożemu Miłosierdziu