Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 10

Cytat
16. Istotny sens tej „królewskości”, tego „panowania” człowieka w świecie widzialnym, zadanym mu przez samego Stwórcę, leży w pierwszeństwie etyki przed techniką, leży w prymacie osoby w stosunku do rzeczy, leży w pierwszeństwie ducha wobec materii.(..) Człowiek nie może zrezygnować z siebie, ze swojego właściwego miejsca w świecie widzialnym, nie może stać się niewolnikiem rzeczy, samych stosunków ekonomicznych, niewolnikiem produkcji, niewolnikiem swoich własnych wytworów.
Komentarz
Ukazując pierwszeństwo czlowieka przed techniką w dalszych słowach św .Jan Paweł II wskazuje na głęboką niesprawiedliwość społeczną przejawiającą się w cywilizacji konsumpcyjnej, gdzie bogate społeczeństwa korzystają w nadmiarze podaczas gdy biedne umierają z głodu. Papież przypomina w tym kontekście przypowieść o bogaczu i Łazarzu oraz o Sądzie Ostatecznym, bedącymi dla wszystkich podstawowym odniesieniem do rachunku sumienia w naszym odnoszeniu się do innych i właściwego korzystania z rzeczy
Działanie
Przeczytam dziś dwa teskty z Ewangelii Łk 16, 19 nn Mt 25, 31 nn.) i na ich podstawie określe moje dalsze działania