Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz.8

Cytat
W ten sposób miłosierdzie jest poniekąd przeciwstawione sprawiedliwości Bożej, okazuje się zaś nie tylko w tylu wypadkach potężniejsze od niej, ale także głębsze. Już Stary Testament uczy, że aczkolwiek sprawiedliwość jest prawdziwą cnotą u człowieka, u Boga zaś oznacza transcendentną Jego doskonałość, to jednak miłość jest od niej „większa”. Jest większa w tym znaczeniu, że jest pierwsza i bardziej podstawowa. Miłość niejako warunkuje sprawiedliwość, a sprawiedliwość ostatecznie służy miłości. Ów prymat, pierwszeństwo miłości w stosunku do sprawiedliwości (co jest rysem znamiennym całego Objawienia), ujawnia się właśnie poprzez miłosierdzie
Komentarz
Św. Bernard pisał że miłsoierdzie i sprawiedliwość to dwie nogi na których Bóg stoi aby sprawować rządy nad światem. Czytając naucanie św. Jana Pawła II widzimy, że miłosierdzie jest większe, jest głębsze. Można by humorystycznie powiedzieć, że jedna z nóg Pana Boga jest dłuższa.
Działanie
Jak jest moja postawa w momencie próby czy krzywdy? Czy kieruję się tylko wtedy wyłącznie sprawiedliwośćią czy także miłosierdziem?