Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz.7

Cytat
4. Pojęcie „miłosierdzie” ma swoją długą i bogatą historię w Starym Testamencie. Musimy do tej historii sięgnąć, aby tym pełniej ujawniło się owo miłosierdzie, które objawił Chrystus. W tym szerokim kontekście „społecznym” pojawia się miłosierdzie jako korelat doświadczenia wewnętrznego poszczególnych osób, które bądź znajdują się w stanic winy, bądź toż doznają jakiegokolwiek cierpienia czy nieszczęścia. Zarówno zło fizyczne, jak też zło moralne lub grzech, każe poszczególnym synom czy córkom Izraela zwracać się do Boga, apelując do Jego miłosierdzia.
Komentarz
Papież wskazując na przykłady ze Starego Testamentu ukzuje Boga, który objawia swoje miłosierdzie i gotowy jest zawsze przebaczyć niewierność Narodu Wybranego jeśli ten zwraca się do Niego i pomóć tym którzy doświadczają cierpienia i trudu.
Działanie
Stary Testament ludziom kojarzy się zwykle z okrutnymi zabójstwami czy wojnami lub z Bogiem sprawiedliwym. Jednak nie to jest jego głownym przesłaniem. Bóg na pierwszym miejscu objawia swoją dobroć. Zapoznam się z podstawowym tekstem ze ST Księgi Wyjścia rozdział 34, werset 6 *Wj 34, 6