XIII Niedziela Zwykła

Ewangelia (Mt 10, 37-42)

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody»

  • Serce podzielone nigdy nie będzie całe dla Jezusa zawsze coś będzie zostawiać dla siebie. Kochać bardziej to kochać całym sercem ze wszyskich sił

Komentarz do Ewangelii
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych.. (Mt 10,42a) Prosty gest, dziś może nawet mało znaczący w dobie szybkiego dostępu do wody. Jednak dla Jezusa mały gest uczyniony ze względu na Niego ma ogromną wartość, za którą sam Bóg obdarzy nagrodą