I Niedziela Wielkiego Postu

Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem»
Lecz Jezus mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»

Mt 4,3-4

Do Liturgii Niedzieli Wielkiego Postu wprowadza nas antyfona z Psalmu 91 „Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, * wyzwolę go i okryję sławą, * obdarzę go długim życiem„. Po niej następuje Kolekta Mszalna, w której prosimy Boga o poznanie Chrystusa i Jego tajemnicy. Tylko w ten sposób i dzięki Jego łasce człowiek będzie mógł wkroczyć na drogę świętości i stać się prawdziwie uczniem Pana.

KOLEKTA MSZALNA
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Ewangelia dzisiejszej Liturgii ukazuje nam walkę jaką Chrystus stoczył na pustyni kuszony przez szatana. Pan Jezus pokonał kusiciela i zwyciężył pokusy objawiając nam prawdę, że tyko słuchając Boga człowiek będzie mógł zwyciężyć zło i stać się bliski Jego sercu.

Jezus zwycięża szatana
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Mt 4, 1-11

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Oto słowo Pańskie.