Homilia na I Niedziele Wielkiego Postu

1. czytanie (Rdz 2, 7-9; 3, 1-7)
Stworzenie i grzech pierwszych ludzi
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a))
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
2. czytanie (Rz 5, 12-19)
Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficie spłynęła łaska
Aklamacja (Mt 4, 4b)
Chwała Tobie, Słowo Boże
Ewangelia na dziś (Mt 4, 1-11)
Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony