Post miły Bogu

„Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła…..” Iz 58, 6

„Od dziś będę pościł”! Tymi słowami nieraz wiele osób zaczyna swoją przygodę z postem, nie zdając sobie sprawy z wielu czynników, które mają wpływ na nasze postanowienie, jak choćby stan zdrowia, wykonywany zawód, obowiązki rodzinne, zmiany pogodowe itd. To wszystko trzeba uwzględnić w swoim postanowieniu, jednak dla katolika czymś ważniejszym zawsze powinno być pytanie: „jaki post będzie miły Bogu?” Od tego uczeń Jezusa powinien zacząć swoją drogę wyrzeczenia, upewnić się w wierze, że wszystko, co uczyni, będzie zgodne z wolą Bożą. Oto kilka wskazówek dotyczące postu, który podoba się Bogu.
1. Poprzedzić post przebaczeniem bliźniemu –
„Otóż pościcie wśród waśni i sporów i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie” Iz 58, 4
2. Post ściśle związany z uczynkami miłości i modlitwą –
„W tym wielkopostnym czasie nawrócenie serca każe nam złączyć post z modlitwą, ożywiając Bożą miłością uczynki, do których pobudzają nas wymogi sprawiedliwości wobec bliźniego” Św.Jan Paweł II
3. Post ma prowadzić do nawrócenia –
„Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament.”Jl 2,12 .
Niech nasz Pan Jezus Chrystus umocni nas w tym czasie wyrzeczenia i postu i pomoże nam iść drogą, która Jemu się podoba.