Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 15

Cytat
Eucharystia i Pokuta stają się w ten sposób jakby dwoistym, a zarazem głęboko spójnym wymiarem autentycznego życia w duchu Ewangelii, życia prawdziwie chrześcijańskiego. Chrystus, który zaprasza do uczty eucharystycznej, to zawsze równocześnie ten Chrystus, który wzywa do pokuty, który powtarza: „nawracajcie się” (tamże). Bez tego stałego i wciąż na nowo podejmowanego wysiłku w kierunku nawrócenia samo uczestniczenie w Eucharystii zostałoby pozbawione swej pełnej skuteczności zbawczej. 
Kometarz
Papież odpowiada na niejedno pytanie, które wiele osób zadaje, dlaczego Eucharystia nie działa w moim życiu? Tyle Mszy Świętych przeżytych, tyle Komunii przyjętych a nic się nie zmienia? Ta zmiana, czyli skuteczność zbawcza — jak mówi papież, związana jest ściśle z nawróceniem i z pokutą. Tylko tak moje serce może przyjąć Boga i Jego działanie i tylko w ten sposób mogę zostać przemieniony mocą Ducha i stawać się zasiewem Ewangelii. W tym pojednaniu z Bogiem nikt nie może mnie zastąpić. To ja sam z sercem skruszonym muszę odpowiedzieć Bogu swoim nawróceniem i pojednaniem w Sakramencie Pokuty a Bóg daje mi do tego prawo i zawsze na mnie czeka.
Działanie
Czy pamiętam o systematycznej spowiedzi w moim życiu? Przyjrze się dziś 5 warunkom dobrej spowiedzi i zwrócę uwagę na „mocne postanowienie poprawy”