Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Redemptor Hominis cz. 14

Cytat
Podstawowym zadaniem — a przede wszystkim widzialną łaską i źródłem nadprzyrodzonej mocy Kościoła jako Ludu Bożego — jest trwać i stale postępować w życiu eucharystycznym, w pobożności eucharystycznej, rozwijać się duchowo w klimacie Eucharystii. (..)  Wszyscy w Kościele, a nade wszystko Biskupi i Kapłani, niech czuwają, aby ten Sakrament Miłości znajdował się w samym centrum życia Ludu Bożego, aby poprzez wszelkie objawy czci należnej starano się przede wszystkim okazywać Chrystusowi „miłość za miłość”, aby stawał się On prawdziwie „życiem naszych dusz”
Komentarz
Istotą życia Kościoła a więc każdego z nas jest Eucharystia. Papież mocno to powtarza aby ta podstawowa prawda przebiła się nie tylko do naszych uszu ale i do serc. Te słowa są także odpowiedzią na każde pytanie o program działalności Kościoła i Ewangelizacji i szukania Jego odnowy. Zawsze zaczynać od Eucharystii i do Niej prowadzić – To nasze zadanie.
Działanie
Znajde dzis czas na Mszę Świętą lub adoracje jako odpowiedź na miłość Jezusa