Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz.3

Cytat
2.
W ten też sposób staje się w Chrystusie i przez Chrystusa szczególnie „widzialny” Bóg w swoim miłosierdziu, uwydatnia się ten przymiot Bóstwa, który już Stary Testament (przy pomocy różnych pojęć i słów) określał jako miłosierdzie. Chrystus nadaje całej starotestamentalnej tradycji miłosierdzia Bożego ostateczne znaczenie. Nie tylko mówi o nim i tłumaczy je poprzez porównania i przypowieści, ale nade wszystko sam ją wciela i uosabia. Poniekąd On sam jest miłosierdziem. Kto je widzi w Nim, kto je w Nim znajduje, dla tego w sposób szczególny „widzialnym” staje się Bóg jako Ojciec „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4).
Komentarz
W poprzednim rozważaniu pytaliśmy jaki jest Bóg? Jak go poznać? Papież ponownie ukazuje nam odpowiedź! Bóg daje się poznać najpełniej w Chrystusie jako Bóga miłosiernego! Czy nie jest to dobra nowina dla ludzi, dla mnie osobiście? Właśnie takiego Boga dziś potrzebuje świat! Boga, który nigdy nie zostawia człowieka samego, który jest miłosierny i dobry, Boga, który kocha człowieka i kocha mnie osobiście. By pełniej odkryć tę miłość trzeba też zrozumieć czym rzeczywiście jest samo miłosierdzie.
Działanie
Poproś dziś Boga aby zmienił twoje fałszywe myślenie o Bogu i pozwolił ci doświadczyć przez wiarę prawdę o Bogu pełnym miłosierdzia!