Nauczanie św. Jana Pawła II Encyklika Dives in Misericordia cz. 4

Cytat
2. Pragnę przeto, ażeby niniejsze rozważania przybliżyły wszystkim tę tajemnicę, stając się równocześnie żarliwym powołaniem Kościoła o miłosierdzie, którego tak bardzo potrzebuje człowiek i świat współczesny Potrzebuje, choć często o tym nie wie.
Komentarz
Papież wskazuje na problemy współczesnego świata szczególnie na trudne doświadczenia człowieka i wskazuje ludziom niejako lekarstwo, którym jest Boże miłosierdzie.
Działanie
Kto z twojego otoczenia potrzebuje dziś szczególnie od Ciebie uwagi, dobrego słowa, pomocy? Co z tym zrobisz jako apostoł Miłosierdzia?