Homilia na II Niedzielę Wielkiego Postu

1. czytanie (Rdz 12, 1-4a)
Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego
Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22))
Okaż swą łaskę ufającym Tobie
2. czytanie (2 Tm 1, 8b-10)
Bóg nas powołuje i oświeca
Aklamacja (Por. Mt 17, 5)
Chwała Tobie, Królu wieków
Ewangelia na dziś (Mt 17, 1-9)
Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga