II Niedziela Wielkiego Postu

Giovanni Bellini, Przemienienie Chrystusa, obraz z roku 1480

Wprowadzenie do Liturgii Mszy Świętej
Kolekta dnia dzisiejszego od samego początku objawia nam wolę Bożą związaną ze słuchaniem Pana Jezusa. Ten nakaz Ojca, «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» wybrzmiewa dziś bardzo mocno w Ewangelii i jest dla nas kolejną wskazówką do przeżywania czasu pokuty i nawrócenia. Nasza przemiana wypływa więc ze słuchania Boga i Jego Słowa a jej spełnienie dokonuje się w Eucharystii, w której jednoczymy się z samym Bogiem

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Mt 17, 1-9

J
ezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Oto słowo Pańskie.