Dni Krzyżowe w Parafii

Przez dni w naszej Wspólnocie Parafialnej modlimy sie o Boże błogosławieńtwo i urodzaje w tym trudnym czasie pandemii. Ze względów bezpieczeństwa modlilmy się tylko w Kościele bez procesji
Módlmy się
Panie, Ojcze Święty, Ty nakazałeś człowiekowi, aby uprawiał ziemię i o nią się troszczył. Za wstawiennictwem świętego Izydora rolnika, prosimy Cię pokornie, obdarzaj nas obfitymi zbiorami. Oddalaj od naszych pól niebezpieczne burze i grad, aby ziarna wrzucone w ziemię wydały plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

https://www.niedziela.pl/artykul/59511/nd/Dni-Krzyzowe