XIV Niedziela Zwykła – wprowadzenie w Liturgię dnia

1. czytanie (Za 9, 9-10)
Król pokoju
Psalm (Ps 145 (144)
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Albo: Alleluja

2. czytanie (Rz 8, 9. 11-13)
Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli
Aklamacja (Por. Mt 11, 25)
Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mt 11, 25-30)
Jezus cichy i pokornego serca

Ewangelia (Mt 11, 25-30)

Jezus cichy i pokornego serca

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, 
* w Nim tylko szukaj pociechy tam. 
* On Cię napoi Krwią swoich ran, 
* On Ojciec, Lekarz, Pan.