VII Niedziela Zwykła


„Rozmawiałem z nim jak z bratem, któremu przebaczyłem i który cieszy się moim zaufaniem” Św. Jan Paweł II po spotkaniu ze swoim zamachowcem Alim Agcą w 1983 r.

Liturgia Niedzielnej Mszy Świętej w początkowym wezwaniu zwanym kolektą zachęca nas do ciągłego rozważania Bożej nauki. To wszystko ma służyć jednej a może i jedynie najważniejszej sprawie naszego życia jaką jest wypełnianie woli Bożej.

KOLEKTA MSZY ŚWIĘTEJ
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę, * spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Ewangelia dnia dzisiejszego objawia nam wolę Pana Jezusa, która mówi nam o miłości nieprzyjaciół. Bóg chce w ten sposób uczynić nas podobnymi do siebie i aby tak się stało potrzebujemy Jego łaski bo po ludzku jest to niemożliwe.

Miłować nieprzyjaciół
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Mt 5, 38-48
Jezus powiedział do swoich uczniów:«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.