Środa w Oktawie Wielkanocy

Ewangelia na dziś Łk 24, 13–29 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?

Uczniowie idący do Emaus nie rozpoznają Jezusa od razu. Ich myśli wciąż są w przeszłości. Zamyśleni i smutni nie rozumieją wydarzeń które miały miejsce. Dopiero Chrystus musi oświecić ich umysły i ukazać im się w znaku łamania chleba, aby zrozumieli, że On żyje. Dziś zapytaj siebie, czy czasem wydarzenia z przeszłości nie zamykają cię na Słowo Boże na samego Jezusa? On chce ukazać Ci nową drogę, pełną życia i pokoju. Proś dziś Jezusa Zmartywchwstałego by Cie oświecił i otworzył na dar nowego życia, którego zadatkiem jest Eucharystia.