Najnowszy dokument Papieża „Umiłowana Amazonia”

Dokument pod tytułem Querida Amazonia został oficjalnie zaprezentowany w środę 12 lutego. Dokument jest końcowym efektem obrad Synodu, który odbył się w Rzymie w dniach 6–27 października 2019 i obradował na temat „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej”. W dokumencie Papież podejmuję cztery ważne tematy dotyczące tego Południowoamerykańskiego regionu: społeczny, kulturowy, ekologiczny i kościelny. Cały dokument można przeczytać tutaj:

https://ekai.pl/dokumenty/adhortacja-querdia-amazonia/