Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego zagrożonego zabiciem

Dziś w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego chcemy włączyć się w Duchową Adopcje Dziecka Poczętego i z wiarą wypraszać u Boga ocalenie życia. Duchowa Adopcja polega na codziennym odmawianiu Dziesiątka Różańca Św. oraz specialnej modlitwy do tego przeznaczonej. Modlitwa ta trwa 9 miesięscy, podczas której także dobrowolnie można podjąć jakiś rodzaj umartwienia. Przyłączmy się do tego świętego dzieła i jak Maryja ocalmy życie, które jest święte i jest darem Boga

Tekst modlitwy Duchowej Adopcji

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen