Dzienne archiwum: 19 marca 2020

Papież zawierza Kościół i świat św. Józefowi

Ochraniaj, Święty Opiekunie, ten nasz kraj.

Oświecaj odpowiedzialnych za wspólne dobro, aby potrafili – tak, jak Ty – zaopiekować się tymi, których powierzono ich odpowiedzialności.

Daj mądrość nauki tym, którzy poszukują właściwych środków dla zdrowia i dobrego samopoczucia braci.

Wspieraj tych, którzy ponoszą ofiarę na rzecz potrzebujących: wolontariuszy, pielęgniarzy, lekarzy, którzy są na pierwszej linii, aby leczyć chorych, także kosztem własnego bezpieczeństwa.

Błogosław, Święty Józefie, Kościołowi: począwszy od kierujących nim, uczyń go znakiem Twojego światła i Twojej dobroci.

Towarzysz, Święty Józefie, rodzinom: za sprawą Twojego rozmodlonego milczenia, buduj harmonię między rodzicami i dziećmi, zwłaszcza najmniejszymi.

Ochroń osoby starsze przed samotnością: spraw, aby nikt nie był pozostawiony w desperacji, osamotnieniu i zniechęceniu.

Pociesz najbardziej kruchych, dodaj otuchy tym, którzy się chwieją, wstawiaj się za biednymi.

Wraz z Dziewicą Matką, przyzywaj Pana, by uwolnił świat od każdego rodzaju pandemii.

Uroczystość Św. Józefa

Modlitwa do św. Józefa
Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Przez 9 dni rzygotowywaliśmy się na przeżywanie uroczystości Św. Józefa Patrona Kościoła Świętego prosząc o obronę życia nienarodzonych i najsłbszych oraz oddalenie epidemii koronawirusa. W dniu dzisiejszym pragniemy z całą mocą oddać nas samych naszą ojczyznę i świat pod opieke tego świętego patrona i prośić go dalej by zachował nas od wszelkiego zła i uczył słuchac i wypełniać wolę Boga