Uroczystość Św. Józefa

Modlitwa do św. Józefa
Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Przez 9 dni rzygotowywaliśmy się na przeżywanie uroczystości Św. Józefa Patrona Kościoła Świętego prosząc o obronę życia nienarodzonych i najsłbszych oraz oddalenie epidemii koronawirusa. W dniu dzisiejszym pragniemy z całą mocą oddać nas samych naszą ojczyznę i świat pod opieke tego świętego patrona i prośić go dalej by zachował nas od wszelkiego zła i uczył słuchac i wypełniać wolę Boga