Archiwum autora: Kancelaria

Renowacja Parafialnego obrazu Niepokalanego Serca Maryi MB Zwycięskiej

Obraz Niepokalanego Serca Maryi – Matki Bożej Zwycięskiej
obecny od  powstania naszej parafii
namalowała prawdopodobnie Zofia Baudouin de Courtenay
w latach 1957-1962. Obraz został odnowiony w pracowni Muzeum
Archidiecezji Częstochowskiej w maju 2022 r staraniem ofiarodawców:
1. Małgorzata Bednarczyk
2. Teresa i Tadeusz Biś
3. Barbara Chmielarska
4. Helena Gałkowska
5. Bogumiła Kulik
6. Eugeniusz Kusa
7. P. Majkowie
8. P. Magdalena
9. Barbara i Krzysztof Prascy
10. Halina Pelc

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

„Mocą swego męczeństwa Piotr i Paweł są ze sobą związani na zawsze. Ulubionym obrazem ikonografii chrześcijańskiej jest przedstawienie uścisku obydwu apostołów zmierzających ku męczeństwu. Możemy powiedzieć, że właśnie ich męczeństwo w najgłębszym sensie jest urzeczywistnieniem braterskiego uścisku. Umierają za jednego Chrystusa i składając świadectwo opłacone życiem, stanowią jedno”. Benedykt XVI