Ogłoszenia

Informacje duszpasterskie
1 Niedziela Adwentu – 27.11.2022

1. Dzisiaj rozpoczął się adwent, liturgiczny czas przed świętami Bożego
Narodzenia, a jednocześnie czas wyczekiwania na ostateczne
przyjście Pana. W adwencie tradycyjnie odprawiana jest msza
święta wotywna o Najświętszej Maryi Pannie, zwana roratami. W
naszym kościele msza święta roratnia będzie o godz. 7.00. Msze św.
odprawiane są w dolnym kościele.
2. W okresie Adwentu codziennie od godz. 07.30, tj. po mszy św.
porannej do mszy św. wieczorowej w dolnym kościele będzie
wystawiony Najświętszy Sakrament. Gorąco zapraszamy wszystkich
parafian do wstępowania na chwilę adoracji. Adorację rozpoczniemy
już dzisiaj po sumie.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza
sobota miesiąca. Chorych odwiedzimy w piątek, począwszy od godz.
9.00.
4. W przyszłą niedzielę 4 grudnia rozpoczną się w naszej parafii
rekolekcje adwentowe. Rekolekcje zakończą się mszą św. dla
wszystkich 6 grudnia, czyli we wtorek o godz. 18.00. Rekolekcje
poprowadzimy we własnym zakresie. Msze św. będą o godz. 7, 9 i
18.00.
5. Dzieci mogą codziennie zbierać naklejki, czy przyjdą rano czy
wieczorem. Ale we wtorek i czwartek o 18.00 dla dzieci specjalna
nauka roratnia o godz. 18.00.
6. W niedzielę 4 grudnia o 10.30 dzieci z klas trzecich otrzymają
poświęcone medaliki.
7. Rozprowadzamy w kościele, w kancelarii i zakrystii opłatki na stół
wigilijny po 10 zł. Dzisiaj są poświęcone.
8. Są też do nabycia świece wigilijne Caritas po 10 i 20 zł.
9. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.