Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes

Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Lourdes

11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous udała się w pobliże Starej Skały – Massabielle – na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy dziewczyna została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać „Pięknej Pani” z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się. Objawienia Matki Bożej trwały do 16 lipca podczas nich Maryja nazwała siebie „Niepokalanie Poczęta”. Maryja wezwała świat do modlitwy i pokuty. W miejscu objawień wypłynęło źródło w którym po dziś dzień chorzy doznają uzdrowienia.

XXVIII Światowy Dzień Chorego

Dziś w Kościele przypada także XXVIII Światowy Dzień Chorego, który ustanowił
św. Jan Paweł II 13 maja 1992 r. Ma on na celu zwrócenie uwagi Kościoła i świata na tych, którzy cierpią na duszy i ciele i dostrzeżenie w nich samego Chrystusa.
W naszej parafii zapraszamy wszystkich, którzy mogą włączyć się w tę modlitwę a szczególnie chorych i cierpiących na Mszę Świętą o godz. 18.00 ze specjalnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.