V Niedziela Zwykła

Liturgia dzisiejszej niedzieli w prefacji Mszalnej zachęca nas do pokładania całej naszej nadziei w łasce Boga czyli w Nim samym. Tylko w ufności w Bogu człowiek może odetchnąć i odeprzeć niebezpieczeństwa i pokusy zagrażające jego zbawieniu. Może być tez pewien, że Bóg jako dobry Ojciec nie zostawi go w potrzebie.

KOLEKTA MSZALNA
Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, † a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, * otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


W Liturgii Słowa a szczególnie w Ewangelii odkrywamy przynaglenie Pana Jezusa, aby wypełniać zadania które On nam zlecił. Odważnie dawać świadectwo o Jego Potędze i Działaniu by być „solą ziemi” i „światłem świata”.

EWANGELIA

Mt 5, 13-16

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją  posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.