Pierwszy piątek miesiąca

         Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 
cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych (Mt 11, 29)

Dziś w Kościele przeżywamy pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i obojętność względem Niego. Przeżywając ten dzień godnie Kościół zaleca udział we Mszy Świętej wotywnej ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Adorację Eucharystyczną. Przed każdą Mszą Świętą możliwość Spowiedzi


Aby okazanej ludziom Bożej Miłości zadośćuczynić za grzechy ,,gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw” (Chrystus do Świętej Małgorzaty) należy w tym dniu:
1. Być w stanie łaski uświęcającej albo wyspowiadać się (w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, aby połączyć praktykę pierwszego piątku i pierwszej soboty miesiąca).
2. Wysłuchać w piątek Mszy Świętej celebrowanej w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
3. Przyjąć Komunię Świętą.
4. Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5. W miarę możliwości odprawić godzinną adorację Najświętszego Sakramentu