Nowe wybory do Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na X kadencję.

Na prezesa na lata 2014-2018 większością głosów została wybrana Lidia Olszewska, która dekretem z dn. 30.V. 2014 r. została mianowana przez Arcybiskupa Wacława Depo na następną kadencję.

W dniu 4.VI. 2014 r. ukonstytuował się Zarząd w składzie:

wiceprezes i jednocześnie sekretarz – Justyna Kielesińska

skarbnik – Tadeusz Lesiak

członek zarządu – Małgorzata Bednarczyk

członek zarządu – Krystyna Wrześniak

członek Zarządu – Tadeusz Biś

członek zarządu – Eugeniusz Kusa

członek zarządu – Regina Tomżyńska

Komisja Rewizyjna:

Halina Szczerba

Alicja Lesiak

Asystent kościelny: ks. Zdzisław Wójcik

Spotkania członków Akcji Katolickiej odbywały się w trzeci czwartej miesiąca po
Mszy Św. o godz. 18., po której zbieraliśmy się z naszym asystentem gdzie oprócz
formacji omawialiśmy aktualne sprawy związane z działalnością naszego oddziału
szczególnie na tle życia parafialnego. W czwarty czwartek miesiąca odbywały się
spotkania biblijne w którym mogli uczestniczyć parafianie.
Informujemy. Że od września będą zmienione terminy spotkań z czwartków na środy.
Króluj nam Chryste!